เกี่ยวกับเรา - About Us

กฎและข้อบังคับ

กฎและข้อบังคับต่างๆของสวนน้ำ...

Water Park Location

สถานที่ตั้งของโครงการไดโนวอเตอร์ปาร์ค...

History

โครงการสวนน้ำไดโน วอเตอร์ พาร์ค จึงได้ถือกำเนิดขึ้น โดยความตั้งใจว่าจะให้เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ย...

Water Park Map

สวนน้ำที่มีเครื่องเล่นขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนเนื้อที่กว่า 40 ไร่ เป็นสวนน้ำที่ถูกอ...

Safety

เครื่องเล่นและส่วนน้ำของไดโน วอเตอร์ พาร์ค ได้รับการติดตั้งและดูแลโดย บริษัท โพริน จากประเทศตุรกี ซึ...


Copyright © 2022 dinowaterpark.com. All rights Reseverd.