ตั๋ว - Tickets

บัตรรายวัน

 

 

ผู้ใหญ่: 600 บาท

เด็กที่มีส่วนสูงระหว่าง 90 - 120 ซม.: 300 บาท

ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป: 100 บาท (แสดงบัตรประชาชน)

เด็กเล็กส่วนสูงต่ำกว่า 90 ซม. เข้าฟรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัตรรายวันแบบเริ่มต้น

 

 

ผู้ใหญ่: 200 บาท

เด็กที่มีส่วนสูงระหว่าง 90 - 120 ซม.: 200 บาท

ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป: 100 บาท (แสดงบัตรประชาชน)

เด็กเล็กส่วนสูงต่ำกว่า 90 ซม. เข้าฟรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2018 dinowaterpark.com. All rights Reseverd.