Safety

เครื่องเล่นของไดโน วอเตอร์ พาร์ค ได้รับการติดตั้งและดูแลโดย บริษัท โพลิน จากประเทศตุรกี ซึ่งได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก


Copyright © 2022 dinowaterpark.com. All rights Reseverd.