ขยายเวลาความสนุก!

เครื่องเล่นสไลเดอร์ใหญ่ปิด 18:00น. หลังจากนั้นจะเหลือในโซนอควาเพลย์(โซนเด็ก) ถึงเวลา 19:00น ส่วนเวฟพูลเปิดจนสวนน้ำปิดค่ะ

 


Copyright © 2017 dinowaterpark.com. All rights Reseverd.